Rang lista demonstratora 2022-2024

Ispitna komisija:

Ozren Rađenović

Radovan Saks
Boris Petljak
Davor Puhak
Pavle Zobundžija
Ivica Franjko

 

RANG IME PREZIME
1 Filip Tudor
2 Luka Dobrinić
3 Iva Mišak
4 Luka Krsmanović
5 Mateo Rački
6 Vjeran Švaić
7 Maja Fućak
8 Bor Oreb
9 Leo Martinović
10 Davor Pavušek
11 Fran Premor
12 Ivan Oreb
13 Edita Pršendić
14 Filip Bešlić
15 Luka Pivac
16 Damir Ilić
17 Dorijan Lukin
18 Borna Bohaček
19 Juraj Škorić
20 Helena Gaube
21 Tomislav Jug
22 Luka

Krbavčić

BEZ RANGA    
BR Franjo Jardas
BR Nenad Gudac
BR Kristijan  Cindrić
BR Vedran  Greblo
BR Nino  Ružička
BR Dag  Modrić
BR Ozren  Rađenović
BR Radovan  Saks
BR Boris  Petljak
BR Davor  Puhak
BR Pavle  Zobundžija
BR Ivica 

Franjko

LICENCIRANI HRVATSKI DEMONSTRATORI

Ivica Šćurić

Sasa Celić
Krunoslav Kević
Goran Pihač
Rodi Štokić
Danko Štrbac
Dubravko Grgić
Damir Čepelja
Smiljan Škorić
Edin Sarac
 Ema Škorić
 Ivica Biletić
Vjekoslav Cigrovski
 Oliver Kurti
Tomislav Krističević
 Marino Žufić
Igor Kecerin