Zamolbe za produživanje licence

Objavljeno

Odlukom Izvršnog odbora HZUTS-a zamolbe za produživanje licence moraju biti predane najkasnije mjesec dana prije isteka licence, odnosno najkasnije mjesec dana prije prvog sljedećeg seminara za produživanje licence.

Napomena: Zamolbe predajete samo ako niste u mogućnosti ići na seminar po isteku licence, a ista Vam je potrebna za rad. Samo u tom slučaju Nastavnoj komisiji HZUTS-a predajete zamolbu za produženje licence.

HZUTS