Seminari Sljeme - raspored aktivnosti

Objavljeno

 

SEMINAR I ISIA TEČAJ HZUTS-a

u suradnji sa ZUTSS „Nik Krčmar“  

 

Sljeme, 08.02.2017 – 10.02.2018.

 

 

Raspored aktivnosti:

============================

 

Četvrtak 08.02.2018.

  • Sastanak u VIDIKOVCU do 08:30 h (SVI Seminar+ISIA)

09.00-13.00  Rad po grupama s demonstratorima (SVI)

13.00              Ručak

14.00-16.00  Slobodno skijanje  (SEMINAR)

14.00-16.00  Rad po grupama s demonstratorima (ISIA)

18.00-18.30  Predavanje - Tomislavac: ISIA organizacija i licenca Boris Petljak (SVI)

18.30-19.00  Predavanje - Tomislavac: NOVOSTI U HR ŠKOLI SKIJANJA Boris Petljak (SVI)

 

Petak 09.02.2018.

08.45              Sastanak na zbornom mjestu

09.00-13.00  Rad po grupama s demonstratorima (SVI)

13.00              Ručak

14.00-16.00  Slobodno skijanje  (SEMINAR)

14.00-15.30  Rad po grupama s demonstratorima (ISIA)

15.30-16.30 ISPIT - Nastup pred vrstom na terenu (ISIA)

17.00-18.00  ISPIT - Tomislavac: Strani jezik (ISIA tečaj)

18.00-21.00  VSL utrka: IV Memorijal Gorana Lanca (SVI - ISIA obavezno)

 

 

Subota 10.02.2018.

08.45              Sastanak na zbornom mjestu

09.00-13.00  Rad po grupama s demonstratorima (SVI)

13.00              Ručak

14.00-16:00  ISPIT - likovi na terenu (ISIA tečaj, popravci i prijemni)

16.00              Zatvaranje seminara

 

 

 

HZUTS i ZUTSS „NIK KRČMAR“

VODITELJ TEČAJA: Ozren Rađenović prof.