Seminari na Sljemenu- Raspored aktivnosti

Objavljeno


Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu 

u suradnji sa ZUTSS-om „Nik Krčmar“organizira

ISIA seminar i Seminar za potvrđivanje licence

Sljeme, Zagreb 07. –  09. veljače 2019.

RASPORED AKTIVNOSTI

U nastavku donosimo raspored aktivnosti za sve polaznike Seminara na Sljemenu, od 07. - 09.02.2019.g.

Četvrtak, 07. veljače.

 • 08:30 -  Okupljanje u restoranu „Vidikovac“
 • 09:00 – 13:00 Praktična nastava, rad na terenu po grupama
 • 13:15 – 14:15 Ručak, restoran „Vidikovac“
 • 14:30 -  Ispit:nastup pred vrstom na terenu (samo za polaznike ISIA-e)
 • 19:00 - 22:00 Praktična nastava, rad na terenu po grupama

Petak, 08. veljače. 

 • 08:30  Okupljanje u restoranu „Vidikovac“
 • 09:00 – 13:00 Praktična nastava, rad na terenu po grupama. 
 • 13:15 – 14:15 Ručak, restoran „Vidikovac“
 • 15:00 – 15:30 Ispit – Tomislavov dom:strani jezik (samo polaznici ISIA-e)  
 • 16:00 – 17:00 Predavanje – Tomislavov dom: Sigurnost na skijalištima, članovi HGSS-a  
 • 17:15 – 18:30 Predavanje – Tomislavov dom: Hrvatska škola skijanja
 • 18:30 - Zatvaranje seminara za potvrdu licence (IVSS, IVSI)

Subota, 09. veljače. 

 • 08:30    Okupljanje u restoranu „Vidikovac“
 • 09:00 – 11:45 Praktična nastava, rad na terenu po grupama (samo polaznici ISIA-e)
 • 09:00    Ispiti: prijemni, popravni – za buduće učitelje skijanja
 • 12:00   Okupljanje u restoranu „Vidikovac“ – ISIA ispiti
 • 13:00  Ispiti: popravni ISIA ispiti i ispiti za stjecanje ISIA licence

Svi sudionici su dužni nositi obilježja HZUTS-a, u protivnom neće moći pristupiti seminaru.

Voditelj Seminara:                                               Predsjednik Nastavne komisije:

Ozren Rađenović                                                  Dario Maravić