Program „Povratak skijanju nakon ozljede“

Objavljeno

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na jedinstveni program „Povratak skijanju nakon ozljede“ koji zajedno organiziraju HZUTS i stranica videoreha.com.

 

Program je osmišljen za osobe koje su doživjele ozljedu koljena ili drugih dijelova tijela na skijanju (ili drugim načinom), tu ozljedu nisu u potpunosti zaliječili, a žele ponovno skijati.

 

Prijava traje do 20.06.2015. Nakon toga će polaznici imati inicijalni pregled specijalista ortopeda dr.sc. Damira Hudetza i kineziterapeuta Saše Bašćevana, prof., koji će utvrditi stanje ozlijeđenog dijela tijela, izraditi individualni program za korekciju deficita pomoću stranice videoreha.com kojeg će se polaznici pridržavati do slijedećeg skijanja.

Treba naglasiti da će terapeut biti prisutan na samom skijanju kao podrška i pomoć polaznicima programa.

 

Prijava za program

 

Ugodan povratak na snijeg!

 

HZUTS i videoreha team