Učitelji skijanja/daskanja na snijegu

Općenito o tečajevima

Učitelj skijanja/daskanja na snijegu može postati svaka punoljetna osoba koja:

 1. Položi prijemni ispit za tečaj (uvjet za pristupanje tečaju - 1. dio specijalnosti )
 2. S pozitivnom ocjenom završi 1. dio specijalnosti
 3. S pozitivnom ocjenom završi 2. dio specijalnosti
 4. Odsluša i s pozitivnom ocjenom položi teoretska predavanja (tablica br.1.)

Tečaj provodi Ustanova za obrazovanje odraslih "Skijaško Učilište". Program tečajeva provode licencirani demonstratori koje određuje Skijaško Učilište.

Program tečaja prikazan je u prilogu br.1. i mora se poštivati i provesti u potpunosti kako je i napisan. Nakon završenog I. dijela specijalnosti, odslušanih svih teoretskih predmeta u propisanom fondu sati, te polaganjem istih (tablica br.1.) kandidat u roku od 2 godine mora pristupiti i polaganju II. dijela specijalnosti (određeno Pravilnikom) te mora provesti 20 sati sportsko-pedagoške prakse koju će potpisati učitelj skijanja - "mentor". Ukoliko nakon dvije godine ne pristupi II. dijelu specijalnosti, kandidat mora ponovo pristupiti tečaju za I. dio specijalnosti. Nakon završenog I. i II. dijela specijalnosti, odslušanih svih teoretskih predmeta u propisanom fondu sati, te polaganjem istih (tablica br.1.), kandidat postaje UČITELJ SKIJANJA/DASKANJA NA SNIJEGU. Polaganjem ispita isključivo pred ispitnom komisijom kandidat dobiva IVSI (amaterska asocijacija učitelja skijanja) licencu. Njegova obaveza je da svake 3 godine obnovi licencu tako što će prisustvovati Državnom seminaru koji organizira HZUTS. Na posebnom ISIA seminaru koji traje 5 dana moguće je, polagati ispit za ISIA licencu (međunarodna profesionalna licenca učitelja skijanja). Tu licencu zadržava dokle god je aktivan član bilo koje podružnice i HZUTS-a, svake 3 godine prisustvuje Državnom seminaru te drugim aktima određenih Pravilnikom.

------------------------------------------------------------------------------------------

Prilog br.1. Popis likova Hrvatske škole skijanja.

LIKOVI HRVATSKE ŠKOLE SKIJANJA

I. DIO SPECIJALNOSTI fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Sadržaji I. dijela specijalnosti:

 • UPOZNAVANJE S OPREMOM
 • VJEŽBE NA RAVNOM
 • PENJANJE
 • USTAJANJE
 • KLIZAČKI KORAK

Likovi:

 • OSNOVNI SKIJAŠKI STAV I SPUST RAVNO
 • PLUŽNI STAV I PLUŽENJE RAVNO
 • PLUŽNI ZAVOJ
 • KOSI SPUST
 • OTKLIZAVANJE
 • ZAVOJ K BRIJEGU
 • PARALELNI ZAVOJ OD BRIJEGA

Ispit se sastoji od:

Pismeni dio ispita : grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa. Praktični dio ispita : 5 elemenata sa I. dijela specijalnosti, te nastup pred vrstom I.

II. DIO SPECIJALNOSTI fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Likovi:

 • BRZO VIJUGANJE
 • DINAMIČKI KRATKI ZAVOJ
 • DINAMIČKI PARALELNI ZAVOJ
 • TEHNIKA VOŽNJE SLALOMA I VELESLALOMA
 • SITUACIJSKA VOŽNJA sastoji se od slijedećih elemenata: A. SKIJANJE S PROMJENAMA RITMA I TEMPA B. TERENSKI SKOK C. SKIJANJE U GRBAMA D. SKIJANJE PO RAZROVANOM I ISKIJANOM SNIJEGU E. SKIJANJE U DUBOKOM SNIJEGU

Ispit se sastoji od: Pismeni dio ispita: grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa Praktični dio ispita: 5 elemenata sa II. dijela specijalnosti, kriterijski veleslalom, te nastup pred vrstom II. Situacijska vožnja kao ispitni lik u sebi može sadržavati elemente od A., do E., a Ispitna komisija se na licu mjesta odlučuje za jedan ili više od ponuđenih likova.

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE: 140 SATI + 10 SATI ISPITA

PRIJEMNI ISPIT PRED KOMISIJOM : situacijska vožnja i to izvođenje zavoja sa promjenom ritma i tempa i brzo vijuganje.

NAPUTAK: Svake godine HZUTS provodi 3-dnevni i 5-dnevni seminar (KAMP) koji služi kao priprema kandidata za tečaj za učitelja skijanja. On je obavezan kako bi se moglo pristupiti prijemnom ispitu pred Ispitnom komisijom HZUTS-a.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tablica br.1. Fond sati teoretskih predavanja za učitelja skijanja.

PREDMETI
PREDAVAČ
FOND SATI
OPĆI DIO
OSNOVE SISTEMATSKE KINEZIOLOGIJE 10
KINEZIOLOŠKA METODIKA 15
FUNKCIONALNA ANATOMIJA 10
FIZIOLOGIJA ŠPORTA 20
OSNOVE PSIHOLOGIJE ŠPORTA 20
ŠPORTSKA MEDICINA 15
OSNOVE KINEZIOLOŠKE STATISTIKE I INFORMATIKE 15
OSNOVE TEORIJE TRENINGA 25
ZAŠTITA NA RADU 10
UKUPNO SATI
140
POSEBNI DIO
PRAVILA ŠPORTSKE GRANE 10
ELEMENTI TEHNIKE ŠPORTSKE GRANE 140
ŠPORTSKO-PEDAGOŠKA PRAKSA 20
UKUPNO SATI
170
UKUPNO SATI OPĆI + POSEBNI DIO
310

Važna napomena za kandidate:

Da bi HZUTS priznao tečaj, kao važeći, organizatori tečaja trebaju poštivati slijedeće uvjete:

1. Nastava se treba provoditi po programu za Učitelje skijanja koji je odobren od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

2. Uvjet za pristupanje ispitu za pripravnika učitelja je položen prijemni ispit.

3. Po završetku I. i II. dijela specijalnosti, te položenih teorijskih predmeta, IVSI licencu kandidati će moći dobiti samo ako su polagali praktični dio ispita pred Ispitnom komisijom.

4. Isto tako važan uvjet za dobivanje IVSI licence jest da tečaj vode isključivo licencirani demonstratori HZUTS-a.