Kako postati učitelj sportova na snijegu

Sve aktualne obavijesti o pojedinim tečajevima i kampovima itd., možete pronaći na web stranici Skijaškog Učilišta
Ovdje možete pročitati informacije kako postati učitelj skijanja/daskanja na snijegu te postati član HZUTS-a.
Pozivamo sve zainteresirane za Tečaj za učitelje skijanja/daskanja na snijegu u organizaciji Skijaškog učilišta, da pažljivo pročitaju navedene upute o tome kako postati učitelj skijanja/daskanja na snijegu te postati član HZUTS-a.
1. Kamp za pripremu + prijemni ispit (samo za učitelje SKIJANJA)
Uvjet za pristupanje Tečaju za učitelje je položen prijemni ispit. Prijemni ispit polaže se zadnji dan 3-dnevnog ili 5-dnevnog Kampa za pripremu, uz obvezno prisustvovanje na samome Kampu (skijanje u grupi). Sastoji se od brzog vijuganja i situacijske (terenske) vožnje. Kampovi se održavaju u više termina tijekom skijaške sezone. Krajem 10-og i početkom 11 mjeseca održava se 3-dnevni Kamp, a u 12 mjesecu i 3-dnevni i 5-dnevni Kamp za pripremu budućih učitelja skijanja. Također krajem sezone, u travnju ili svibnju, obično se održava 3-dnevni kamp. Više detalja o teminima kampova možete pročitati pod linkom kampovi. Prijave za pojedine kampove možete pronaći na glavnoj stranici otprilike 30-ak dana prije održavanja pojedinog Kampa.

2. Praktični dio Tečaja za učitelje – I i II dio specijalnosti Praktični dio Tečaja sastoji se od dva dijela – I i II dio specijalnosti.

Uvjet za pristupanje I dijelu specijalnosti je navršenih 17 godina, osim za polaznike koji su natjecatelji ili bivši natjecatelji Hrvatskog kupa i moraju imati navršenih 16 godina. Terenska nastava provodit će se pod stručnim vodstvom licenciranih Demonstratora HZUTS-a  s rang liste te predavača iz skijaškog sporta. Službena literatura je udžbenik  HZUTS-a "Alpsko skijanje".
Posebna napomena: Natjecatelji koji imaju ispod 80 FIS bodova oslobođeni su prisustvovanja Kampu i pristupanja prijemnom ispitu te mogu direktno doći na tečaj za polaganje I dijela specijalnosti.
Razmak između polaganja I i II dijela specijalnosti je minimalno jedna godina, a maksimalno 2 godine. Tečajevi u organizaciji Skijaškog učilišta održavaju se u 3. mjesecu i traju 9 dana. Detaljne raspise, cijenu i uvjete smještaja, prijevoza itd… možete pronaći na web stranici od sredine veljače.

 • I dio specijalnosti – uspješnim polaganjem ispita iz prvog dijela specijalnosti, pred nastavnom komisijom Skijaškog učilišta kandidat stjeće pravo pristupanja II. dijelu specjalnosti

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika, navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Kampova u organizaciji Skijaškog Učilišta i to u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz I dijela specijalnosti.

 • II dio specijalnosti – nakon uspješno završenog I dijela specijalnosti polaznik stječe pravo prisustvovanja na II dijelu specijalnosti. Polaganjem ispita iz drugog dijela specijalnosti pred nastavnom komisijom Skijaškog učilišta, polaznik stječe naziv Učitelj uz napomenu da za taj status i Teoretski dio Tečaja za učitelje, mora biti položen.

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Kampova u organizaciji Skijaškog Učilišta u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz II dijela specijalnosti, i to u roku od dvije godine.

3. Teoretski dio Tečaja za učitelje skijanja/snowboarda
Teoretski dio Tečaja sastoji se od sljedećih predmeta:
 • Osnove sistematske kineziologije
 • Kineziološka metodika
 • Funkcionalna anatomija
 • Fiziologija športa
 • Osnove psihologije športa
 • Športska medicina
 • Osnove kineziološke statistike i informatike
 • Osnove teorije treninga
 • Zaštita na radu
Predavanja iz teoretskog dijela održavaju se krajem rujna i početkom listopada u dva produžena vikenda (četvrtak – nedjelja) od cca 8:30 – 19 sati – ukupno 8 dana. Ispiti se održavaju tijekom vikenda (subota i nedjelja), otprilike dva tjedna od odslušanih predavanja. O točnim terminima i lokacijama predavanja i ispita svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni. Uvjet za polaganje Teoretskog dijela je prethodno položen prvi dio specijalnosti.
LICENCA
Nakon uspješno položenog I i II dijela specijalnosti, te Teoretskog dijela, polaznik stječe naziv Učitelj skijanja ili Učitelj daskanja na snijegu, te pravo na IVSI licencu koju izdaje HZUTS. Licenca učitelja traje 2 godine, te ju je potrebno obnavljati.
Licenca se može obnoviti na Seminaru za potvrđivanje licence u organizaciji HZUTS-a ili nekog od Područnih zborova.
Nakon uspješno položenog cjelokupnog Tečaja za učitelja skijanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju s kojim se naziv Učitelj skijanja upisuje u radnu knjižicu.
Napomena: za izdavanje Uvjerenja potrebno je kod prijave za Tečaj dostaviti tražene dokumente: Svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili diploma, domovnica i športski životopis.

Učlanjenje u HZUTS
Da biste ostvarili svoje članstvo u HZUTS-u prethodno se trebate učlaniti u područni zbor.
Za učlanjenje u HZUTS potrebno je ispuniti prijavnicu na web stranici, poslati sliku u digitalnom obliku za izradu iskaznice, te podmiriti troškove: Članarina 200,00 kn godišnje Članarina 1 (iskaznica) 60,00 kn Članarina 2 (amblem) 50,00 kn

*INFORMACIJE ZA STUDENTE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
Sporazumom između HZUTS-a i KIF-a svi studenti koji su predmet SKIJANJE položili s ocjenom odličan (5), a vodili su ih licencirani demonstratori HZUTS-a i radilo se prema programu Hrvatske škole skijanja Skijaškog Učilišta, na temelju potvrde s Fakulteta stječu stječu pravo na pristupanje II dijelu specijalnosti u organizaciji Skijaškog učilišta.
Polaznicima koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i time položili sve ispite iz Teoretskog dijela tečaja, ili nisu diplomirali, ali su tijekom studija položili sve navedene predmete, priznaje im se položen Teoretski dio tečaja za učitelje skijanja. U tu svrhu potrebno je u ured HZUTS-a dostaviti ovjerenu potvrdu (ne index na uvid) o položenim ispitima (ovjerava se u referadi KIF-a) i ocjenama iz pojedinih predmeta (svi predmeti općeg dijela osim zaštite na radu).

*INFORMACIJE ZA STUDENTE DRUGIH FAKULTETA
Polaznici koji su tijekom studiranja na fakultetu položili neki od predmeta iz Teoretskog dijela tečaja mogu biti oslobođeni polaganja određenog predmeta. Za priznavanje ispita kao položenog potrebno je dostaviti na uvid sadržaj i nastavne cjeline predmeta, te potvrdu iz referade fakulteta o položenom ispitu. Kopija indeksa se nažalost ne priznaje.
Na temelju navedene dokumentacije predmetni profesor odlučuje o priznavanju, odnosno nepriznavanju položenog ispita u sklopu Teoretskog dijela tečaja.