Zašto se moj profil ne vidi u bazi članova?

Objavljeno

Baza članova napravljena je po principu da se vide aktivni članovi.

 

Prema statutu HZUTS-a članovima se smatraju oni pojedinci koji imaju podmirenu članarinu i nisu se ogriješli o kodeks HZUTS-a.

Na sjedici Izvršnog odbora HZUTS-a koja se održala u srpnju 2014. odlučeno je da...