Potvrde HZUTS-a

  Zahtjev za izdavanje potvrde predaje se isključivo slanjem email-a na info@hzuts.hr uz priložen: dokaz o podmirenoj članarini za tekuću sezonu (HZUTS članarina i član...

PROČITAJ

KALENDAR DOGAĐANJA u sezoni 2022-2023

2022
2023

SVI

LIP

SRP

KOL

RUJ

LIS

STU

SIJ

VELJ

16.02.2023
Sljeme
HZUTS & ZUTSS Nik Krčmar - Seminar za potvrđivanje licence, Sljeme, 16. - 18.02.2023.

OŽU

TRA

Dragi članovi HZUTS-a,

 

objavljujemo održavanje  državnog seminara za potvrđivanje licence koji organiziramo u suradnji  sa ZUTSS "Nik Krčmar", a koji će se održati od 16.- 18.02.2023. na Sljemenu. 

 

Na seminaru će se moći potvrditi licenca za:

  • voditelja skijanja – IVSS,
  • učitelja sa IVSI licencom i
  • učitelja sa ISIA licencom,

 

Info 

 

 

Detalje o seminaru prijavljeni će dobiti na mail.