Seminar ZUTS PGŽ

Obavještavamo članove Područnog zbora Primorsko-goranske županije da je objavljen raspis za seminar za obnovu licence. Svi članovi ZUTS-a PGŽ-a koji trebaju potvrditi li...

PROČITAJ

KALENDAR DOGAĐANJA u sezoni 2022-2023

2022
2023

SVI

LIP

SRP

KOL

RUJ

LIS

STU

PRO

SIJ

VELJ

OŽU

TRA