KALENDAR DOGAĐANJA u sezoni 2019-2020

2019
2020

SVI

LIP

SRP

KOL

RUJ

LIS

SIJ

OŽU

TRA

Dragi članovi HZUTS-a,

Pozivamo vas da nam se pridružite na Sljemenskom Seminaru za potvrđivanje licence koji će se održati od 06.- 08.02.2020.

 

Na seminaru će se moći potvrditi licenca za:

  • voditelja skijanja – IVSS,
  • učitelja sa IVSI licencom i
  • učitelja sa ISIA licencom,

 

Info 

 

Seminar počinje u četvrtak, 06.02.2020.

Sastanak je u Vidikovcu u 08:30, gdje ćemo dogovoriti detalje oko rada i rasporediti vas po grupama.